Quim Monzó
 
Nota biogrąfica

Llibres en catalą

En d'altres llengües

Miscel·ląnia

Com a traductor

Rądio i televisió

Altres informacions

 

Enrere

 

 

 

http://www.vilaweb.tv/?video=5361

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2060

http://www.babab.com/no11/quim_monzo.htm